Dodawanie blokady tabeli na czas transakcji w bazie danych Postgresql

Aby dodać blokadę tabeli w obiektowo-relacyjnej bazie danych PostgreSQL należy wykonać następujące polecenie:

LOCK TABLE moja_tabela IN TRYB BLOKADY MODE; Przykładowo jeśli chcemy zablokować tabelę article na wyłączny dostęp do danych to należy wydać polecenie:
LOCK TABLE article IN ACCESS EXCLUSIVE MODE; 
© 2009 - 2021 Tomasz Rutkowski All rights reserved