Ignorowanie zmian w katalogu z repozytorium svn-a

Posiadając w repozytorium svn-a katalogi na dane tymczasowe lub nie istotne z punktu widzenia wersjonowanego projektu warto oznaczyć taki katalog jako ignorowany. W svn-ie system pomijania danych nie jest idealny ponieważ działa na zasadzie filtrów nakładanych na katalogi. W celu dodania zawartości katalogu należy przypisać maskę ignorowanych plików i podkatalogów. Można to wykonać na dwa sposoby. W pierwszym sposobie będąc w katalogu zawierającym katalogu na który chcemy nałożyć filtr wykonujemy polecenie:

	svn propset svn:ignore '*' katalog_z_danymi_tymczasowymi/

W drugim przypadku znajdując się w katalogu na który nakładamy filtr wydajemy polecenie:

	svn propset svn:ignore '*' .

Po nadaniu filtru należy zatwierdzić zmiany wykonując commit. 

Uwaga: Jeśli w katalogu na który nadajemy filtr znajdowały się pliki lub ktalogi, które podlegają już wersjonowaniu to ignorowanie nie będzie na nich działać. Dopiero po usunięciu tych plików i dodaniu ich na nowo nie będą one podlegały wersjonowaniu.

© 2009 - 2021 Tomasz Rutkowski All rights reserved