Przywracanie backupu bazy MySQL z kluczami obcymi

Należy dodać na początku i końcu pliku polecenie opóźnionego sprawdzania kluczy. Czyli na końcu transakcji.

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

ZAWARTOŚĆ PLIKU Z KOPIĄ W FORMIE ZAPYTAŃ SQL

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
© 2009 - 2021 Tomasz Rutkowski All rights reserved