Reset hasła Szefa w bazie programu Subiekt GT

Czasami może się zdarzyć potrzeba zresetowania hasła Szefa w programie Subiekt GT. Jeśli możemy zalogować się do bazy MSSQL jako użytkownik 'sa' (domyślnie hasło jest puste jednak zalecam jego zmianę) to po wybraniu bazy danych naszej firmy należy wykonać poniższe zapytanie. Jeśli wykona się poprawnie to odtąd hasło szefa będzie nie ustawione (puste).

UPDATE pd_uzytkownik SET uz_haslo = '' WHERE uz_identyfikator = 'SF';

Nie zapomnij po usunięciu hasła nadać nowego w programie. Pozostawienie nie zabezpieczonego programu może Cię narazić na utratę danych.

W sytuacji gdy masz wykonać tylko aktualizację programu, a Szef nie dał Ci hasła to możesz to zrobić w następujący sposób:

1) Zapisać obecne zaszyfrowane hasło Szefa, które możesz pobrać następującym poleceniem.

SELECT uz_haslo FROM pd_uzytkownik WHERE uz_identyfikator = 'SF';

2) Usunąć hasło.

UPDATE pd_uzytkownik SET uz_haslo = '' WHERE uz_identyfikator = 'SF';

3) Przeprowadzić aktualizację programu.
4) Przywrócić zapisane hasło Szefa.

UPDATE pd_uzytkownik SET uz_haslo = 'ZAPISANE WCZEŚNIEJ HASŁO' WHERE uz_identyfikator = 'SF';
© 2009 - 2021 Tomasz Rutkowski All rights reserved