Rozszerzona konfiguracja DebugPDO dla Propela 1.4

W propelu 1.4 wróciła funkcjonalność wyłączona w wersji 1.3, a mianowicie rozszerzonego logowania zapytań. Funkcjonalność taka jest niezwykle przydatna przy tworzeniu i profilowaniu aplikacji. Według mnie najciekawsze ustawienie jest zaprezentowane poniżej, która to umożliwia nam sprawdzenie czasu wykonania, zużycia pamięci oraz łatwe wyszukanie zapytań wykonywanych powyżej 0,5 sekundy.

Konfiguracja połączenia z pliku databases.yml umożliwiająca podgląd w web debugu wymienionych powyżej parametrów:

dev:
  propel:
    param:
      classname: DebugPDO
      debug:
        realmemoryusage: true
        details:
          time:
            enabled: true
          slow:
            enabled: true
            threshold: 0.500
          memdelta:
            enabled: false
          mempeak:
            enabled: false
          method:
            enabled: false
          mem:
            enabled: true
          querycount:
            enabled: false

 

Dodatkowe materiały: blog symfony, dokumentacja propela

© 2009 - 2021 Tomasz Rutkowski All rights reserved