SQL Server (mssql) zmiana hasła użytkownika

Zmiana hasła użytkownika odbywa się poprzez wywołanie funkcji sp_password .

Przykładowo jeśli chcieli byśmy zmienić hasło super użytkownika (zakładając że mamy do tego uprawnienia) mogli byśmy to zrobić następująco:

sp_password @old = null, @new = 'nowe super tajne hasło',  @loginame ='sa'
© 2009 - 2021 Tomasz Rutkowski All rights reserved