Umieszczanie strony w podkatalogu domeny

Czasami zdarza się potrzeba przeniesienia strony do podkatalogu domeny np. etechnika.eu do etechnika.eu/pod_katalog.
By to osiągnąć bez zmiany zbyt dużej ilości kodu lub css-a można zastosować znacznik "base" HTML-a w sekcji HEAD.
Znacznik ten definiuje adres bazowy dla wszelkich relatywnych odwołań w dokumencie. Każdy adres relatywny będzie automatycznie uzupełniany o adres bazowy, a nie o adres serwera, na którym w danym momencie znajduje się dokument.
Przykład:

<base href="http://www.etechnika.eu/pod_katalog/" />
© 2009 - 2021 Tomasz Rutkowski All rights reserved