Wielokrotne zdalne wywołanie strony (CURL)

Czasami potrzebujemy wielokrotnie odświeżyć / wywołać stronę o określonym url-u w celu przetworzenia jakiś danych. Załóżmy że musimy stronę odświeżyć 1000 razy ale nie interesuje nas wynik operacji. W takim wypadku możemy posłużyć się Curl-em uruchomionym w pętli.

for ((i=0; i<1000; ++i)); do echo "$i"; curl -s http://domena/adres_strony > /dev/null; done

Natomiast jeśli chcemy stronicować wywłoanie adresu to możemy to zrobić następująco:

for ((i=0; i<1000; ++i)); do echo "$i"; curl -s http://localhost/index.php?page="${i}" > /dev/null; done

Gdzie "${i}" będzie kolejną liczbą od 0 do 999.

© 2009 - 2021 Tomasz Rutkowski All rights reserved