Webware 100 2009 rozdane

Znane są już tegoroczne wyniki konkursu Webware 100. Jest on poświęcony stronom Web 2.0 oraz usługom internetowym. Nagrody przyznawane są w 10 kategoriach, których zwycięscy wybierani są w głosowaniu czytelników Webware oraz użytkowników aplikacji/stron. Dodatkowo poza konkursem została utworzona 11-sta kategoria obiecujących aplikacji, które zostały wytypowane przez redaktorów.

Wydano drugą betę relacyjno-obiektowej bazy danych PostgreSQL 8.4

21.05.2009 wydano drugą wersję beta relacyjno-obiektowej bazy danych PostgreSQL 8.4. Lista nowości i zmian w wersji 8.4 znajduje się tutaj. Pełna lista poprawek w drugiej wersji beta znajduje się tutaj:

  • SQL/XML
  • PL/pgSQL
  • pg_bench
  • JOIN costing
  • Encoding and collation handling
  • SSL connections
  • psql \df
  • Unicode escapes
  • Parallel restore pg_dumpall

Wydano Ext JS 3.0 RC1.1

04.05.2009 została wydana wersja kandydująca do wersji stabilnej biblioteki Ext JS 3 do tworzenia dynamicznych strony z użyciem Javascript-u . Lista zmian w najnowszym wyadniu znajduje się tutaj.

Wydano Symfony 1.2.7

02.05.2009 zespół developerów Symfony wydał kolejną stabilną wersję 1.2.X . Aktualizacja zawiera zbiór typowych poprawek oraz zmian. Lista zmian znajduje się tutaj.

Wydano Symfony 1.2.6

28.03.2009 zespół developerów Symfony wydał kolejną stabilną wersję 1.2.X . Aktualizacja jest  krytyczna ponieważ zabezpiecza agmin generator przed modyfikowaniem wartości pól (kolumn) modelu, które nie znajdują się w formularzu. Lista zmian znajduje się tutaj.

« < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > »
© 2009 - 2022 Tomasz Rutkowski All rights reserved