Propel 1.5.1 (ORM dla PHP) wydany

11.05.2010 została wydana pierwsza poprawiona wersja Propela 1.5 ( ORMa dla języka PHP ). W ciągu zaledwie 16 dni od wydania pierwszej wersji poprawiono 40 różnych błędów, których listę znajdziecie tutaj. Oficjalna informacja o wydaniu znajduje się na blogu projektu.

Ukazała się pierwsza poprawiona wersja jQuery UI 1.8.1

4.05.2010 została wydana pierwsza poprawiona wersja frameworka Javascript-owego jQuery UI 1.8. Informację o  wydaniu można znaleźć na blogu jQuery UI. Nowa wersja zawiera dużą ilość poprawek, z których najciekawszą jest zmiana kompresora wersji mini z YUI Compressor na Google Closure Compiler. Pełną listę zmian znajdziecie tutaj.

Ukazała się trzecia poprawiona wersja jQuery UI 1.7.3

4.05.2010 została wydana trzecia poprawiona wersja frameworka Javascript-owego jQuery UI 1.7. Dużą ilość informacji o  wydaniu można znaleźć na blogu jQuery UI. Wersja ta zawiera trzy poprawki z czego najważniejsza dotyczy zmiany rozmiaru okna w IE8 oraz została ona dostosowana do najnowszej wersji jQuery 1.4. Pełną listę zmian znajdziecie tutaj.

Pierwsza stabilna wersja Propela 1.5.0 (ORMa dla PHP) wydana

26.04.2010 została wydana pierwsza wersja stabilna Propela 1.5 ( ORMa dla języka PHP ), która jest kolejną stabilną linią. Developerom projekty wydanie tej wersji zajęło około 6 miesięcy co jest bardzo dobrym wynikiem jak na ilość zmian wprowadzonych w kodzie oraz pokrycie większości kodu testami.

Pierwsza wersja kandydująca do wersji stabilnej Propela 1.5.0 (ORMa dla PHP)

20.05.2010 została wydana pierwsza wersja kandydująca do wersji  stabilnej Propela 1.5 ( ORMa dla języka PHP ), która ma być kolejną stabilną linią. Jest spora szansa, że w tym tygodniu ukaże się wersja finalna. Informację o oficjalnym wydaniu pierwszej wersji kandydującej można znaleźć na blogu projektu, a o ulepszeniach wersji 1.5 pisałem wcześniej tutaj i tutaj.

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > »
© 2009 - 2022 Tomasz Rutkowski All rights reserved