PHPCon 2013 - Podsumowanie

Jestem bardzo zadowolony z uczestnictwa w PHPCon 2013 i jeśli tylko będę miał możliwość to za rok na pewno również pojadę. W tym roku poziom merytoryczny prelegentów był równie wysoki jak w roku ubiegłym (agenda). Po mimo większej ilości uczestników ~420 nie odczuwało się ścisku, a uczestnicy chętnie ze sobą rozmawiali. Osoby chcące zapoznać się z materiałami / prezentacjami z konferencji odsyłam do strony organizatora. Czytelników chcących zapoznać się ze zbiorem linków z poruszonych technologii/oprogramowania zapraszam do dalszego czytania.

phabricator - http://phabricator.org/ - przegląd kodu (code review)

fisheve - https://www.atlassian.com/software/fisheye/overview - przegląd kodu (code review)

jira - https://www.atlassian.com/software/jira - zarządzanie projektami

HipChat - https://www.atlassian.com/software/hipchat/overview - chat z fajnym api

phplinter - https://github.com/robotis/PHPLinter - analiza kodu

sonarqube - www.sonarqube.org - dług technologiczny (technical debt)

developer cockpit - http://www.sonarsource.com/products/plugins/developer-tools/developer-cockpit/ - plugin

phpcpd - https://github.com/sebastianbergmann/phpcpd - wykrywanie kopiowania kodu (php copy/paste detector) (http://www.codediesel.com/tools/detecting-duplicate-code-in-php-files/)

phpspec - http://www.phpspec.net/ - konkurencja phpunit

socket io - http://socket.io/ - websocket

sockjs - https://github.com/sockjs - websocket

RabbitMQ - http://www.rabbitmq.com/ - kolejki

XMPP BOSH - http://www.rabbitmq.com/

capifony - http://capifony.org/ - aktualizacja kodu na produkcji (symofny update, app deploy)

impact mapping - http://impactmapping.org/ - planowanie

zabbix - http://www.zabbix.com/ - monitorowanie

phpmd - https://github.com/xsolve-pl/phpmd - do xsolve.pl

mockery - https://github.com/padraic/mockery - lepsze mocki dla php

code kata - https://github.com/xsolve-pl/code-kata - prosty projekt

WebTestCase - SF 2

IsolatedTestTrait - http://blog.sznapka.pl/testing-in-isolation-with-symfony2-and-webtestcase/ - izolowane testy traits

prophecy - https://github.com/phpspec/prophecy - testowanie (phpspec2)

webgrind - http://code.google.com/p/webgrind/ - profilowanie kodu

dbdeploy - http://dbdeploy.com/ - wersjonowanie schematu bazy (http://trojniak.net/Article/dbdeploy)

ANT - http://ant.apache.org/ - paczkowanie i aktualizacja aplikacji (build app)

Jenkins - http://jenkins-ci.org/ - CI (Continuous integration)

Travis - http://www.travisoft.com/ - CI - paczkowanie i testy aplikacji (builds and tests)

Bamboo - https://www.atlassian.com/software/bamboo - paczkowanie i testy aplikacji (run builds and tests)

phpqatools.org - http://phpqatools.org/ - lista narzędzi do dbania o jakość kodu (PHP QA tools)

Sebastian Bergmann - https://github.com/sebastianbergmann - warto zobaczyć kto to :)

 

BIG Data - map reduce

hadoop - http://hadoop.apache.org/

Apache ZooKeeper - http://zookeeper.apache.org/

Apache HBase - http://hbase.apache.org/

Apache Hive - http://hive.apache.org/

Apache Pig - http://pig.apache.org/

Apache Avro - http://avro.apache.org/

MongoDb - http://www.mongodb.org/ - map reduce

Storm - https://storm.canonical.com/

Chef - http://www.opscode.com/chef/ - rake https://github.com/opscode/chef - configuration managment

 

JS

JSHint - http://www.jshint.com/

karma - https://github.com/karma-runner/karma - testowanie

QUnit - http://qunitjs.com/ - testowanie

Jasmine - http://pivotal.github.io/jasmine/

swagger - https://github.com/wordnik/swagger-core/wiki

casperJS - http://casperjs.org/

sinon.js - http://sinonjs.org/ - testowanie

phantomjs - http://phantomjs.org/

 

PEDiff - https://github.com/Schibsted-Tech-Polska/stp.pediff - porównywanie wersji strony za pomocą obrazków :) (czyli jak znaleźć śmieci na stronie)

 

new relic - http://newrelic.com/ - monitorowanie serwerów

splunk - http://www.splunk.com/ - monitorowanie serwerów

capistrano - https://github.com/capistrano/capistrano/wiki

 

Autor: Tomasz Rutkowski
Data publikacji: 2013-11-07 09:37

Opublikuj na: Facebook Twitter Wykop
© 2009 - 2022 Tomasz Rutkowski All rights reserved