Projekty

Dodatki i klasy:

  1. SQL code formater - Formatuje kod SQL do postaci łatwiejszej do przeczytania lub analizy.
  2. Generator funkcji - Templaty z edytora na

Symfony plugins:

  1. trOidPropelBehaviorPlugin - Uniwersalny unikatowy identyfikator obiektów propela w obrębie jednej bazy danych.
  2. trTaskQueuePlugin - nie opublikowany - Mechanim kolejki i zadań
  3. trObjectTrayPlugin - w trakcie przygotowywania - Mechanim schowka obiektów
  4. trObjecRotator - w planych - Rotator obiektów (coś ale baner rotator)
  5. trTemporaryOIDGenerator - w planach - Generator czasowych identyfikatorów
© 2009 - 2022 Tomasz Rutkowski All rights reserved