Propel 1.5.3 (ORM dla PHP)

17.08.2010 została wydana trzecia poprawiona wersja Propela 1.5 ( ORMa dla języka PHP ), w której poprawiono 19 błędów oraz dodano 7 funkcjonalności. Według mnie najciekawszą zmianą, która została dodana to dodanie do klasy ModelCriteria metody select.

Umożliwia ona wyszczególnienie nazw kolumn, które mają być zwrócone w rezultacie jako tablica. Przy umiejętnym wykorzystaniu tej funkcjonalności można znacząco przyspieszyć pobieranie danych, zmniejszyć zużycie pamięci, a co za tym idzie operować na większej ilości wierszy zwróconych z bazy w tym samym żądaniu do serwera. Poniżej znajduje się przykładowy kod z dokumentacji.

$books = BookQuery::create()
  ->join('Author')
  ->select(array('Id', 'Title', 'Author.LastName'))
  ->find();
// array(
//   array('Id' => 123, 'Title' => 'Pride and Prejudice', 'Author.LastName' => 'Austen'),
//   array('Id' => 456, 'Title' => 'War and Peace', 'Author.LastName' => 'Tolstoi')
// )

Pełną listę poprawek znajdziecie tutaj. Natomiast oficjalna informacja o wydaniu znajduje się na blogu projektu.

Autor: Tomasz Rutkowski
Data publikacji: 2010-08-17 09:09

Opublikuj na: Facebook Twitter Wykop
© 2009 - 2021 Tomasz Rutkowski All rights reserved