Wydano drugą betę relacyjno-obiektowej bazy danych PostgreSQL 8.4

21.05.2009 wydano drugą wersję beta relacyjno-obiektowej bazy danych PostgreSQL 8.4. Lista nowości i zmian w wersji 8.4 znajduje się tutaj. Pełna lista poprawek w drugiej wersji beta znajduje się tutaj:

  • SQL/XML
  • PL/pgSQL
  • pg_bench
  • JOIN costing
  • Encoding and collation handling
  • SSL connections
  • psql \df
  • Unicode escapes
  • Parallel restore pg_dumpall
Autor: Tomasz Rutkowski
Data publikacji: 2009-05-21 07:57

Opublikuj na: Facebook Twitter Wykop
© 2009 - 2021 Tomasz Rutkowski All rights reserved