Wydano drugą wersję alpha relacyjno-obiektowej bazy danych PostgreSQL 8.5

24.10.2009 wydano drugą wersję alpha relacyjno-obiektowej bazy danych PostgreSQL 8.5. Lista nowości i zmian w wersji 8.5 znajduje się na tutaj.

Według mnie najciekawsze zmiany to:

  • Definiowanie wyzwalacza na kolumnie, który uruchamiany jest tylko wtedy jeśli dana kolumna jest modyfikowana
  • Dodawnie / usuwanie uprawnień do wszystkich tabel / sekwencji / funkcji w schemacie bazy za pomocą jednego polecenia
Autor: Tomasz Rutkowski
Data publikacji: 2009-10-28 10:47

Opublikuj na: Facebook Twitter Wykop
© 2009 - 2022 Tomasz Rutkowski All rights reserved